MÜHEYYİC Kamus-u Türki
|
مۀیج
Kamus turkide مۀیج maddesi. Sayfa:1441
MÜHEYYİC Osmanlıca Yazılışları
|
مۀیج
MÜHEYYİC www.lehceiosmani.com
|
مۀیج
Lehce-i Osmani مۀیج maddesi. Sayfa:1410
MÜHEYYİC www.turkcekamus.com
|
مۀیج
Turkce-Osmanlica sozluk مۀیج müheyyic maddesi. Sayfa:777
MÜHEYYİC www.kamusiosmani.net
|
مۀیج
Kamus-i Osmani - مۀیج müheyyic maddesi. Sayfa:556
MÜHEYYİC Osmanlıca Lugat Exe
|
مۀیج
heyecan verici.
MÜHEYYİC Osmanlıca Lugat Exe
|
مۀیج
Tehyic eden. Heyecan veren.
MÜHEYYİ Kubbe Altı
|

(ﻣﻬﻴﺊ) sıf. (Ar. tehyi’e “hazırlamak”tan muheyyi’)
1. Hazırlayan, hazır duruma getiren: “Müheyyi-i mektup: Mektup hazırlayan, yazan.”
2. tıp. Vücûdu hastalanmaya müsâit, her an hasta olabilir duruma getiren.

MÜHEYYİ Lugat-ı Remzi
|
مۀیئ
Lugat-i Remzi مۀیئ maddesi. Sayfa:780
MÜHEYYİ Kamus-u Türki
|
مۀئ
Kamus turkide مۀئ maddesi. Sayfa:1441
MÜHEYYİ Osmanlıca Yazılışları
|
مۀئ
MÜHEYYİ Osmanlıca Yazılışları
|
مۀیئ
MÜHEYYİ Osmanlıca Yazılışları
|
مۀی
MÜHEYYİ www.lehceiosmani.com
|
مۀی
Lehce-i Osmani مۀی maddesi. Sayfa:1410
MÜHEYYİ www.kamusiosmani.net
|
مۀیئ
Kamus-i Osmani - مۀیئ müheyyi maddesi. Sayfa:556
MÜHEYYİ www.turkcekamus.com
|
مۀیئ
Turkce-Osmanlica sozluk مۀیئ müheyyi maddesi. Sayfa:777
MÜHEYYİ www.turkcelugat.com
|
مۀیئ
Yeni Turkce Lugat مۀیئ müheyyi maddesi. Sayfa:737
MÜHEYYİ www.resimlikamus.com
|
مۀئ
Turkce-Osmanlica sozluk مۀئ müheyyi maddesi. Sayfa:1042
MÜHEYYİ www.lugatinaci.com
|
مۀیئ
لغت ناجی - Lugat-i Naci مۀیئ maddesi. Sayfa:871 ; müheyyi'
MÜHEYYİ Osmanlıca Lugat Exe
|
مۀیئ
Hazır eden. Müheyya eden. Amâde eden.
MUH Kubbe Altı
|

(ﻣﺦ) i. (Ar. muḫḫ)
1. anat. Kemiklerin iç kısmını dolduran yağlı madde, ilik.
2. anat. Beyin, dimağ.
3. Cevher.
ѻ Muhh-ı şevkî: anat. Murdar ilik, omurilik.

MUH Osmanlıca Yazılışları
|
مخ
MUH Osmanlıca Yazılışları
|
مح
MUH Osmanlıca Yazılışları
|
محیی
MUH Osmanlıca Yazılışları
|
مx
MUH www.resimlikamus.com
|
مح
Turkce-Osmanlica sozluk مح muh maddesi. Sayfa:1002
MUH www.kamusiosmani.net
|
مx
Kamus-i Osmani - مx muh maddesi. Sayfa:458
MUH www.turkcelugat.com
|
مخ
Yeni Turkce Lugat مخ muh maddesi. Sayfa:662
MUH www.lugatinaci.com
|
مح
لغت ناجی - Lugat-i Naci مح maddesi. Sayfa:722
MUH www.lehceiosmani.com
|
محیی
Lehce-i Osmani محیی maddesi. Sayfa:1373
MUH www.turkcekamus.com
|
مخ
Turkce-Osmanlica sozluk مخ muh maddesi. Sayfa:702
MÜHEYYİÇ – MÜHEYYİC Kubbe Altı
|

(ﻣﻬﻴﺞ) sıf. (Ar. tehyіc “heyecanlandırmak”tan muheyyic) Heyecan veren, heyecanlandıran, coşturan: Bu müheyyiç kısa nutkun / Etmekte derin sadmesi tâ rûhumu tehziz (Tevfik Fikret). Grazya, şuh ve müheyyiç kadınlara has mufassal talâkatle uzatarak anlatıyor (Ömer Seyfeddin). Bu fecî, bu müheyyiç, işitilmemiş bir îtiraftı (Aka Gündüz).
● Müheyyice (ﻣﻬﻴﺠﻪ) sıf. Müheyyiç kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: Güzel kokulu, sımsıkı, sıcacık bir korsanın altında hissiyyât-ı müheyyice-i garam ile çarpınıp durur (Recâîzâde M. Ekrem).